Phụ lục 1: Một số đầu sách, báo về đề tài Bác Hồ, thời niên thiếu ở Huế của Nnguyễn Đắc Xuân

* L’Enfance de loncle Ho de Nguyen Sinh Cung, Nguyen Tat Thanh à Văn Ba, trong cuốn L’Oncle Ho, Ed.en langues étrangères, HN 1979, p.9 à 32;

* Bước đầu tìm hiểu thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Tạp san Văn nghệ Bình Trị Thiên, số 13, Huế 1979, từ tr.1 đến tr.6.

* Một ít tài liệu về quãng đời niên thiếu của bác Hồ ở Huế, Nội san học tập và nghiên cứu, Đại học Sư Phạm, số 5, Huế 1978.

* Thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 3 (186) Hà Nội 5.6/1979.

* Những tín hiệu của một vì sao, Báo Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, số ngày 18.1.1980.

* Huế thành phố Bác đã sống qua, Tuần báo Đại Đoàn Kết, Số 20 Hà Nội ngày 17.5.1980.

* Đi tìm mái nhà thơ ấu của Bác Hồ ở Huế, Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Hà Nội số 2/1980.

* Ngôi nhà với những kỷ niệm ở đường Đông Ba, Báo Dân (Huế) số ra ngày 9.5.1979

* Gian nhà của Bác Hồ ở dãy trại đường Đông Ba, Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Hà Nội 5.1980

* Người học sinh Quốc Học, Báo Dân (Huế), ngày 14.5.1979.

* Người bạn học năm xưa (Hồi ký của cụ Lê Thiện), Tạp chí Văn Nghệ Bình Trị Thiên, số 18, Huế tháng 5.1980

*Trường Quốc Học một ngôi trường vẻ vang, Báo Dân (Huế) ngày (?) và ngày 1.3.1977.

* Bác Hồ với phong trào cắt tóc ngắn ở Huế, Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Hà Nội số 6.1979.

* Vài mẩu chuyện Bác Hồ thời niên thiếu, Báo Dân (Huế), Xuân Kỷ Mùì (1979)

* Bác Hồ với phong trào chống sưu thuế ở Huế năm 1908, Báo Dân (Huế) ngày 16.5.1979.

* Những mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Tạp san Văn Hóa Bình Trị Thiên, số Xuân Kỷ mùi (1979).

* Những di tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Tạp san Văn Hóa Bình Trị Thiên, tháng 4.5.6/1980.

* Những di tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Báo Tin Sáng (TPHCM) số ra ngày 18.5.1980.

* Góp phần tìm hiểu về những chặng dừng chân của Bác Hồ từ Huế vào đến Sài Gòn, Tập san Văn Hóa Bình Trị Thiên tháng 7.8.9/1980.

* Thánh nhân trong mắt anh hùng, Tạp san Văn Hóa Bình Trị Thiên, số Xuân Canh thân (1980).

* Mấy suy nghĩ khi đọc lại một số sách báo của ta viết về gia đình và thời niên thiếu của Bác Hồ, Tập san Văn Hóa Bình Trị Thiên, số 9 năm 1979.

* Cần đính chính một số chi tiết và sự kiện lịch sử trong tập “Búp Sen Xanh” Tuần Báo Văn Nghệ, số 28, Hà Nội 1983.

* Về cuốn “Búp Sen Xanh”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Hà Nội 5.1983.

* Chất lượng của những “cái đinh” trong tiểu thuyết lịch sử “Búp Sen Xanh”, Tạp chí Sông Hương, số 3 năm 1983

* Huế - Bình Trị Thiên qua lời Bác kể, Báo Dân (Huế) ngày 12.5.1982, 14.5.1982.

* Bác Hồ thời đi học ở Huế, Báo Tuổi Trẻ TPHCM, 19.5.1982.

* Đi tìm những tín hiệu của một vì sao, Tập san Văn Hóa Bình Trị Thiên số tháng 11.1981.

* Mối quan hệ giữa Bác Hồ và nhà yêu nước Phan Chu Trinh, Biên khảo (50 tr. đánh náy) chưa in.

* Ba lần được gặp Bác Hồ (ghi hồi ký của Hòa thượng Thích Đôn Hậu), Sách: Bác Hồ với Bình Trị Thiên, Huế. 1977.

* Sự hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của Nguyễn Tất Thành, trong tập Bác Hồ Với Miền Nam, miền Nam với Bác Hồ, Nxb Văn Nghệ, TP HCM, 1987 (từ tr.169 đến tr.190).

* Thời niên thiếu Bác Hồ qua hồ sơ mật thám Pháp, Tạp chí Huế Xưa và Nay, số 12/1995

* Đi tìm ngôi nhà thời niên thiếu của bác Hồ ở Huế, Báo Lao Động, Số 59/95, ngày 16.5.1995, tr.6.

* Sách: Bác Hồ, Thời niên thiếu ở Huế, Nxb Trẻ TP HCM, 1990, tái bản lần thứ nhất 1999.

* Thời niên thiếu của bác Hồ ở Huế, Kịch bản phim tài liệu của Nguyễn Đắc Xuân, Bùi Tín viết lời bình, đài Truyền hình Việt Nam thực hiện năm 1990.

* Ngoài các bài báo, tạp chí, tôi còn dự hàng chục Hội thảo, thực hiện hàng trăm buổi nói chuyện và báo cáo khoa học về đề tài Thời niên thiếu của bác Hồ ở Huế tại Thừa Thiên Huế và nhiều nơi trên khắp ba miền đất nước. 

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123