Góp vài ý kiến trước khi nghiệm thu Giáo trình Đàn-Ca Huế trình độ đại học vừa tổ chức tại Nhạc viện Huế

Tôi không phải là nhà nghiên cứu Đàn/Ca Huế, nên rất bất ngờ được Bộ VHTT&DL mời tham gia Hội đồng nghiệm thu “Giáo trình Đàn-Ca Huế trình độ đại học”[1] [1]. Dù bất ngờ nhưng tôi không từ chối, bởi vì Đàn/Ca Huế giữ một phần quan trọng trong nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa của tôi.

Làm thế nào để Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước

Từ đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đem công nghệ du lịch đến Việt Nam thì Huế đã được xem là trung tâm văn hóa - du lịch ở bán đảo Đông Dương thuộc Pháp rồi. Khách sạn Lớn đổi tên thành khách sạn Morin ra đời đầu tiên ở miền Trung (1901). Cho nên hơn một thế kỷ qua Huế đã là một trung tâm văn hóa du lịch (TTVHDL) không ai nghi ngờ, bàn cãi gì...

Góp thêm vài ý kiến về Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TTH

Theo yêu cầu của Tỉnh TTH, tôi xin góp vài ý kiến về “Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh TTH”.

Huế từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam

Nói đến chuyện nghiên cứu văn hóa lịch sử là nói đến tư liệu. Không có tư liệu thì không có chuyện nghiên cứu. Huế là cố đô của triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam, từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm. Để mở đầu bài viết này, tôi xin kể một câu chuyện đã xảy...

Những gì tôi đã học được về lịch sử và nghệ thuật đàn ca Huế

Là một người cầm bút xứ Huế, hơn ba mươi năm qua tôi đã sưu tập tư liệu, nghiên cứu về Ca Huế và cũng đã tham gia nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm về ca nhạc Truyền thống Huế, trong đó có ca Huế. Hôm nay tham dự HTKH “Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế trong giai đoạn hiện tại” nầy, tôi không dám lặp lại những gì mình...

Được nhận bản sao sáu bức tranh quý Bình Định An Nam chiến đồ(*)

Mặc dù tư liệu, di tích có liên quan đến Phong trào Tây Sơn đã bị các vua đầu Triều Nguyễn xoá sạch, nhưng trong tâm trí các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cho đến nay vẫn nghĩ Kinh đô Phú Xuân thời Quang Trung - dù ngắn ngủi- đã có một vị trí hết sức quan trọng về mọi mặt trong lịch sử Việt Nam. Là một người nghiên cứu Huế ý nghĩ...

Môi trường xã hội trong kiến trúc đô thị Huế

Tôi xin phát biểu một vài ý kiến cá nhân về “Môi trường xã hội trong kiến trúc đô thị Huế như tôi hiểu”. Phát biểu tản mạn, không có hệ thống, không tài liệu sách báo tham khảo. Nếu có những ý kiến hời hợt lạc đề kính mong được Hội thảo miễn thứ.

“Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh TTH đến năm 2020” bắt đầu từ đâu?"

(Phát biểu của NNC Nguyễn Đắc Xuân tại HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 6-3-2007)

Chỉ có một phương án: Phải thu hồi lại đất của đàn Âm hồn trả cho đàn Âm hồn mà thôi

Kính gởi Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế! Sáng ngày 28-9-2012, tôi được mời dự cuộc họp các ngành chức năng và các nhà nghiên cứu lịch sử TTH lấy ý kiến về việc lập hồ sơ để tỉnh sớm có quyết định công nhận di tích đàn Âm hồn ở 73 Ông Ích Khiêm, P. Thuận Hòa, TP Huế.

Vấn đề con người, công việc cấp bách của khoa học xã hội

Lời tác giả: Tham luận nầy tôi viết vào năm 1988, đọc trong một cuộc hội thảo do Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Trị Thiên tổ chức, và sau đó đăng lên tạp chí Thông tin Khoa học & kỹ thuật của Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Trị Thiên, số chuyên đề về khoa học xã hội, số 2/1988, tr.30-35. Những thông tin trong tham luận nầy đã vừa tròn ¼...