Đỗ Bang (3) : Bàn thêm để khẳng định: Quốc hiệu Việt Nam ra đời vào năm Giáp tý (1804)

Quốc hiệu “Việt Nam” có từ năm Giáp Tý, Gia Long thứ III (1804), là vấn đề từng được Trần Trọng Kim tác giả Việt Nam sử lược, nói rõ(1) từ những năm 1920. Tiến sĩ Đỗ Bang (Khoa sử ĐHTH Huế), trong bài viết Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ? (Thế Giới Mới, số 92,1994), lại cho rằng: ”Tên gọi hai tiếng Việt Nam đã xuất hiện khá sớm trong các...

Trong đề dẫn PGS TS Đỗ Bang yêu cầu làm rõ 3 vấn đề để hội đủ về tư liệu chứng minh giả thuyết có Cung điện Đan Dương và sau đó là lăng mộ vua Quang Trung ở Huế

Đề dẫn in tại trang 13 Kỷ Yếu HTKH Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế, PGS TS Đỗ Bang viết: “Nhìn chung, những giả thuyết về cung điện Đan Dương là có cơ sở tư liệu, nhưng để chứng minh ở đây có cung điện Đan Dương và sau đó là lăng mộ vua Quang Trung cần đầu tư nghiên cứu để làm sảng tỏ mấy vấn đề sau:

Những phản biện của Nguyễn Anh Huy về công trình nghiên cứu Cung điện Đan Dương thời Quang Trung ở Huế – một dịp tốt để trao đổi với các nhà nghiên cứu trẻ về phương pháp và đạo đức trong nghiên cứu l

Trình bày đề dẫn hội thảo PGS TS Đỗ Bang đọc : “Cho đến nay, có 9 tác giả viết bài tham gia hội thảo, trong đó có: 5 tác giả thừa nhận có Cung điện Đan Dương và đề xuất hướng bảo tồn, phát triển du lịch là Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Nhã, Thanh Tùng, Hồ Vĩnh, Lê Tân; 2 tác giả đưa ra cứ liệu phản biện là Nguyễn Anh Huy và Võ Vinh Quang, 2 tác giả...

Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh lại phản biện khoa học bằng cảm tính

Trong Đề dẫn Hội thảo khoa học Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn ở Huế, PGS TS Đỗ Bang viết đăng trong Kỷ yếu và đọc đề dẫn mở đầu Hội thảo do UBND tỉnh TTH, sở Văn hóa Thể thao & Du lịch TTH, Hội KHLS TTH tổ chức tại Cơ quan UBND tỉnh TTH vào chiều 30-10-2015 như sau

Phải chăng L.Cadière tránh chỉ đúng địa điểm Phủ Dương Xuân để làm vừa lòng nhà Nguyễn?

Là một người nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa, tôi luôn tôn thờ Léopold Cadière - Chủ biên bộ Bulletin des Amis du Vieux Hué là thầy tôi. Với phương pháp sử tôi học được ở L.Cadière, tôi xin làm rõ vấn đề Phủ Dương Xuân (có liên quan đến Cung điện Đan Dương của vua Quang Trung) mà lúc sinh thời “thầy của tôi“ còn lúng túng. (NĐX).

Thư của học giả Hoàng Xuân Hãn gửi tác giả Nguyễn Đắc Xuân

Cuối năm 1991, tại Paris, học giả Hoàng Xuân Hãn đã đọc và viết thư “đồng mọi ý” công trình nghiên cứu Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung của Nguyễn Đắc Xuân. Cuối thư ông viết: "Đề nghị với các giới Thừa Thiên theo thủ tục xếp hai khu “mộ Quang Trung và dinh Dương Xuân” vào lọai di tích lịch sử mà Nhà nước phải bảo...

« Cung điện Đan Dương là sơn lăng phụng chứa bảo y tiên hoàng ta» Nguyên chú bài thơ Cảm Hoài của Ngô Thì Nhậm

Nguyên chú bài thơ Hoài Cảm của Đại thần Ngô Thì Nhậm thời Quang Trung là một tư liệu lịch sử vô giá. Nguyên chú nầy cho biết chính xác lăng mộ vua Quang Trung được táng ngay trong Cung điện Đan Dương ở Huế. Nhờ thông tin trong lời chú nầy tôi đã thực hiện công trình Đi tìm dấu tích Cung điện Đan dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế. Ngày...

Trương Vĩnh Ký tâu với thực dân Pháp vê vua Đồng Khánh như thế nào?

Trong một lá thư viết tại Huế đề ngày 24 tháng 4 năm 1886, gủi cho ông Pène Siefert, Trương Vĩnh Ký dành riêng để nói về vua Đồng Khánh. Bức thư bằng tiếng Pháp nầy có giá trị như một báo cáo mang tính chính trị nên đã được đăng trong sách LE TONKIN, son Commerce et sa mise en exploitation của Ernest Millot xuất bản tại Paris năm 1888, tại các trang 242 - 243.

Voi và điện Voi Ré

Mặc dù voi là loài vật không được đứng vào danh sách 12 con giáp, nhưng do trí thông minh và sự hữu ích của nó, voi đã được thời quân chủ VN, đặc biệt là nhà Nguyễn, xem như là một loài vật thân thiết.

Chuyện tình và thơ tình xứ Huế: Bích Khê với mối tình cuối cùng

Hồi học Đại học Văn khoa Huế (1961-1966) tôi có một bài nghiên cứu về Bích Khê . Người cung cấp tài liệu và hướng dẫn cho tôi là nhà thơ Quách Tấn. Qua hoạ sĩ Đinh Cường tôi làm quen với chị Thu An và gia đình ông bà Lạc Nhân Nguyễn Quý Hương -Lê Thị Ngọc Sương (chị ruột của Bích Khê). Nhờ thế tôi biết thêm được một số chuyện về đời tư...